Kött av linderöd och gutar

Lantraser är inte så förädlade och växer därför långsammare. Köttet är därför smakrikare och om vi får säga det själva, mycket godare. Linderödssvinen tar ett år på sig att uppnå hyfsad slaktvikt att jämföra med den förädlade grisen som slaktas vid sex månaders ålder. Våra djur har tillgång till utevistelse året runt.

Slakten sker stressfritt på Basunda slakteri. Ett krav-certifierat gårdsslakteri en dryg timmes färd från gården. Djuren transporteras dit i en halmad transport, utan trängsel och med tillgång till mat så de har ngt att göra. Linderödssvinen hängmöras för att köttet ska bli ännu bättre.

Välkommen också att ringa så svarar vi på frågor, till exempel hur vi kan hjälpa dig med leverans av köttlåda:

Tina: 0708 28 01 90                     Ronny: 0708 29 33 98

PRISLISTA

Lamm:

Helkropp (ej styckat) 120:-/kg

Färsstyckat lamm med hela stekar. Lådan innehåller mer färs än vad som syns på bilden.                             

Helt färsstyckat: 170:-/kg Halvt färsstyckat: 185:-/kg

Grillstyckat. Allt är skivat och lådan innehåller bara lite färs.

Helt grillstyckat: 150:-/kg Halvt grillstyckat: 165:-/kg

Ett helt lamm brukar väga mellan 10 och 20 kilo bland annat beroende på styckning. Det grillstyckade innehåller mer ben och är därmed tyngre. Styckdetaljerna vacuumförpackas och märks med vad paketet innehåller.

Kött av Linderödssvin

Styckningen är anpassad till att köttet används av en familj. Styckdetaljerna vacuumförpackas och märks med vad paketet innehåller.

Kött från ett helt djur väger runt 40-50 kg

Helt:  170:-/kg Halvt: 180:-/kg Fjärdedel: 190:-/kg