Gutefår

Våra tanter, tackorna, är av rasen Gutefår. Vi hjälper till att bevara denna vackra utrotningshotade lantras som genbank 1402 i Föreningen Gutefårets regi.

Fyra goda skäl för gutefårens bevarande

• Kulturhistoriska: Gutefåren är ett av de äldsta kulturarv vi har att förvalta.

• Genetiska: Gutefåren är en levande genbank, oersättlig och fylld av goda egenskaper.

• Estetiska: Gutefåren är vackra, baggarna med sina kraftiga horn rent monumentala.

• Praktiska: Gutefåren blir lätt tillgängliga, har lätta lamningar

Hos oss betar de tre stora naturbeteshagar och restaurerar i en av dem ett skogsbete. Allt för den biologiska mångfalden.

De ger oss också ett mycket gott kött och underbara lammskinn.